EU Plast AB har vunnit upphandlingen av renovering p-garage åt Brf Aspudden

Renoveringen av p-garaget består av ny överbetong på mellanbjälklag. Renovering av samtliga pelare och väggar. Nya slit och tätskikt.


I renoveringen av p-garaget ingår att cirka 10 cm armerad överbetong skall vattenbilas bort. Ny anläggningsbetong som långtidsskyddas av ett ändamålsenligt slit och tätskikt i fogfri polyuretanbeläggning. Dilatationsfogar långtidstätas med Miguan fogband och Sika Combiflex. Pelarna skall vattenbilas rena från kloridskadad betong för att sedan gjutas om. Alla väggar, tak och pelare förses sedan med ett par skikt karbonatiseringsbromsande färg. Syftet med renoveringen är att för lång tid framöver säkerställa p-garagets funktion samt att skapa en ljus, modern och säker parkeringsmiljö.

En renovering av p-garage ställer stora krav på oss som utförande entreprenör. Vår ISO 9001 godkända kvalitetsdokumentation ligger till grund för en säker och rätt utförd entreprenad, där beställaren kan känna trygghet i att renoveringen av p-garaget kommer utföras enligt alla gällande kravspecifikationer.

Att vi ännu en gång fått förtroendet att ansvara för en så här komplex entreprenad, bekräftar att vårt fokus på kvalitet och långsiktighet uppskattas i beställarled.