EU Plast utför ännu en totalrenovering

Vi utför en omfattande totalrenovering av ett parkeringshus i Kista.


Bjälklagen i P-huset som är cirka 5000 m² stort skall totalrenoveras.

Drygt 1000 m² betong bilas bort och efter armeringskomplettering gjuts ytorna med ny ändamålsenlig betong. Föra att säkerställa att det ej kommer finnas något kvarstående vatten monteras nya brunnar. Nya korrekt fall anordnas med industrispackel. Efter betongrenoveringen beläggs golven med ett ljust och snyggt slit/tätskikt. Väggar och pelare målas vita och p-platserna förses med numrering.

Betongrenoveringen startade i april och varefter ytorna färdigställs öppnas garaget. Hela renoveringen skall vara avslutad i mitten av september.