Omfattande vattenbilning av p-garage mitt på Kungsholmen.

EU Plast AB har påbörjat ännu en totalrenovering av ett parkeringsgarage.


Garaget som ligger mitt på Kungsholmen är i stort behov av renovering. Överbetongen på mellanbjälklaget är i så dåligt skick att hela överbetongen bilas bort med hjälp av robot. Vattenbilningen är det i särklass mest effektiva sättet att avlägsna betong. Eftersom vattenstrålen inte skapar några stomljud påverkas inte hyresgästerna på samma sätt som vid traditionell mekanisk bilning. Dessutom kan kvarvarande frisk armering sparas.

Ett flertal pelare kommer också renoveras. Samtliga brunnar skall ersättas med nya. Hela mellanbjälklaget och delar av bottenplattan kommer gjutas med ny ändamålsenlig betong.

Vi skall anordna fall så hyresgästerna slipper trampa omkring i djupa vattensamlingar.

Samtliga golvytor kommer förses med ett nytt tätskikt som dels förhindrar att saltvatten tränger ner i den nya betongen men som också skapar ett lättstädat och trevligt parkeringsgarage.

Det är en spännande och omfattande renovering.

Vi kommer fylla på med fler bilder under processen.