Omfattande renovering av kloridskadad betong

EU Plast har startat upp ännu en totalrenovering av ett parkeringsgarage på Södermalm, Stockholm.


Mellanbjälklaggen uppvisar klassiska skador som följd av att den oskyddade betongen utsatts för påkänningar av saltbemängt vatten.

Totalt kommer cirka 100 m² undertak på mellanbjälklagen betongrenoveras via vattenbilning och sprutbetong.
Även pelare och väggar uppvisar begynnande skador.
Efter att all skadad betong avlägsnats via vattenbilning, gjuts golven om med ändamålsenlig betong.
Samtliga ytor förses med nya ytskikt i form klorid och karbonatiserings-bromsande färg samt nytt tätskikt på kör-/parkeringsytorna.

Skadade dörrar och portar ersätts eller renoveras.

Den nuvarande gamla och energislukande belysningen ersätts med modern och energieffektiv armatur.

När renoveringen är färdigställd kommer hyresgästerna mötas av en ljus och trygg parkeringsmiljö. Dessutom har garagets funktion säkerställts för lång tid framöver.