Arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 18001

I dag är vi såväl 9001, 14001 och 18001 certifierade.

Som ett led i vår strävan att vara ledande entreprenör inom området fogfria golv och betongrenovering har vi certifierat oss inom arbetsmiljö.


Att EU Plast AB är en trygg samarbetspartner och modern arbetsgivare förstärks och bevisas genom vår senaste certifiering inom arbetsmiljö. Vi är och skall vara ledande inom vår nisch. Att våra tidigare certifieringar inom kvalitet och miljö nu kompletteras med arbetsmiljö känns som ett naturligt steg i den strävan.

En väl fungerande arbetsmiljö är ett krav från såväl våra uppdragsgivare som från vår personal.

Det skall kännas tryggt att anlita EU Plast AB.