EU Plast har fått uppdraget att utföra golvmålning av 10.000 m².

Samtliga ytor stålkuleblästras inför golvmålningen. Ytor med svagt eller dåligt underlag fräses till fast betong. Truckgångar försågs med ett slät självutjämnande industrigolv medan övriga ytor golvmålades med epoxi.


Arbetet präglas av korta installationstider och ett omfattande underarbete.

Det här är ett projekt där vi verkligen får bekänna färg. Att färdigställa 2,500 m²/vecka är en utmaning.

Golvmålningen kommer skapa en ljus och trevlig arbetsmiljö. Lokalerna kommer tjäna som lager och verkstad åt Stockholm Vatten. Även i verksamhetens garage utförs golvmålning för att förhindra framtida kloridskador i betongen och dess armering.

Det släta industrigolvet i truckgångarna ger en tystare och bekvämare arbetsmiljö för truckförarna.