Tätskikt p-däck Täby C

EU Plast har utfört tätskikt och slitskikt i Täby C nya parkeringsgarage. Garaget består av 3 plan med en sammanlagd yta av 40.000 m2. Fall till brunnarna har ordnats med industriflytspackel.

Tätskiktet har anpassats i utförande och tjocklek för att kostnadseffektivisera installationen. Alla plan har utförts i tydliga accentfärger för att underlätta för besökande kunder. Entreprenaden med tätskiktet har utförts under pågående byggprocess där samordning med övriga installatörer varit en förutsättning för den framgångsrika entreprenaden.

Vi är stolta över att vi fick förtroendet att utföra tätskiktet i Täby C nya södra garage.