3500 m² garage i Arenastaden har säkrats mot framtida betongskador.

EU Plast AB har installerat tätskikt i de nya garagen i arenastaden, Solna. Tätskiktet säkerställer att betongen skyddas mot saltbemängt vatten från bilarna.


Under vinterhalvåret drar bilar in stora mängder vägsalt till garaget. Saltet tränger ner i betongen och skapar armeringskorrosion, som i sin tur spränger sönder betongens överyta. Saltet kommer även på sikt försvaga de bärande pelarna. Tätskiktet skyddar såväl golv som pelare från denna process.

Efter installationen av tätskiktet parkerar hyresgästerna i ett ljust och trevligt garage som erbjuder en enkel och kostnadseffektiv städ-/skötsel.

Att garaget dessutom är ljust och tryggt gör ju inte det hela sämre.