Fogfria golv för industri

Här kan ni läsa om våra vanligast förekommande fogfria golv. Fogfria golv kan utformas och anpassas för att möta olika krav på funktion. Om ni har speciella krav som nedanstående fogfria golv inte klarar/möter, så är ni välkomna att kontakta oss för att utreda möjligheter med andra golvlösningar.


Läs gärna mer om hur vi jobbar med industrigolv.