Renovering av P-hus Kista

Bjälklagen i P-huset som är cirka 5000 m² stort skall totalrenoveras. Drygt 1000 m² betong bilas bort och efter armeringskomplettering gjuts ytorna med ny ändamålsenlig betong. Föra att...

Läs mer

Renovering p-däck Fleminggatan

Garaget som ligger mitt på Kungsholmen är i stort behov av renovering. Överbetongen på mellanbjälklaget är i så dåligt skick att hela överbetongen bilas bort med hjälp av robot. Vattenb...

Läs mer

Totalrenovering p-garage Södermalm

Mellanbjälklaggen uppvisar klassiska skador som följd av att den oskyddade betongen utsatts för påkänningar av saltbemängt vatten. Totalt kommer cirka 100 m² undertak på mellanbjälklagen...

Läs mer

Garagerenovering

Det är i den här typen av projekt som all vår kompetens och erfarenhet kommer till användning. Såväl personal som maskinutrustning används på ett mycket effektivt sätt. Vi kommer under 8...

Läs mer