Bassängrenovering

Vid renovering av bassänger ställs exceptionella krav på såväl materialval som på grundligheten på arbetet. EU Plast AB har bl a totalrenoverat Ljungby kommuns utomhusanläggning.

Kontakta oss för rådgivning och offert på din/er bassäng alternativt pool.