Betongrenovering

EU Plast renoverar parkeringshus och garage. Vi har lång erfarenhet av att laga betong och utför renoveringar på att professionellt sätt.

Innan renovering bör man tänka på att konstruktionen skall tillståndsbedömmas för att säkerställa att renoveringen utförs i rätt omfattning. Mätning av klorider och omfattningen av eventuell karbonatisering skall dokumenteras. Förarbetet och efterarbetet i form av beläggning/målning är viktiga att göra på rätt sätt eftersom olika konstruktioner har specifika krav på hållfasthet och beständighet.

När betongrenoveringen genomförs så tar vi hänsyn till både förutsättningarna och på förväntade belastningar.


EU Plast har den erfarenhet och kunskap som krävs för att säkerställa att betongrenoveringen av P-hus och garage utförs på ett korrekt vis med hänsyns till funktion, ekonomi och miljö. Även efterföljande beläggning och målning tar vi hand om för att garantera ett lyckat resultat.