Betongrenovering

För att säkerställa att betongrenovering utförs i rätt omfattning, är det viktigt att konstruktionen tillståndsbedöms. Mätning av klorider och omfattningen av eventuell karbonatisering skall dokumenteras innan betongrenoveringen påbörjas.

Vid betongrenovering är valet av förarbete och eventuell efterföljande beläggning/målning viktiga, då olika konstruktioner har specifika krav på hållfasthet och beständighet. Betongrenoveringen görs med hänsyn till förutsättningarna samt med tanke på förväntade belastningar.

EU Plast har den erfarenhet och kunskap som krävs för att säkerställa att betongrenoveringen och eventuell efterföljande beläggning eller målning utförs på ett korrekt vis med hänsyn till funktion, ekonomi och miljö.