Reparation; före och efter gjutning
Reparation; före och efter gjutning

Betonggjutning

Efter att underlaget rengjorts och vi säkerställt att kvarvarande konstruktion uppfyller ställda krav, kompletteras armeringen och gjutningen utförs med ändamålsenlig betongkvalitet samt med korrekta täckskikt. EU Plast har behörighetsklass 2 och anlitar externa partners när kraven ställs på behörighetsklass 1. Vi utför gjutningar av pelare, balkar och mindre omfattande golvgjutningar.